Jogi nyilatkozat

A Diákigazolvány Kft. weboldalán megjelenő információk, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Diákigazolvány Kft. felelősséget nem vállal. A Diákigazolvány Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a weboldalak használatából, nem megfelelő működéséből, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Jelen felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Diákigazolvány Kft. felelősségét, vagy hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért a jogszabályok értelmében felelősségre vonható.